AKCEPTOWAĆ

Śmiać się
czy płakać
litować się
czy współczuć
akceptować
wybierać to
co najlepsze
co zachwyca
i zaskakuje
wszystkie przejawy życia
u drugiego człowieka