BYLIŚMY ZAKOCHANI

Księżyc drżał
w koronach leśnych drzew
tworząc
różnorodny świat
barw i światłocieni
ptaki rozbudzone
niezwykłymi odgłosami nocy
skore do plotek
świergotały nam radośnie
zapachy bzów i jaśminu
drażniły zmysły
powiew
wiosennej nocy
napawał czarowną wonią
wabił i onieśmielał
szliśmy
przed siebie
trzymając się
za ręce
zasłuchani
w tę dziwną noc
pełną zaczarowanych
szeptów i cieni
wiosna
była w nas
byliśmy zakochani