CZASAMI BYWAM POETKĄ

Zastanawiam się
rozmyślam
emocjonalnie pojmując życie
słowem wyrażam
osobowość moją
chcę ratować świat
poprzez metaforę
piszę bo lubię
czasami bywam poetką