DOBRZE JEST ŻYĆ

wrócić
do marzeń krainy
gdzie
śnieg był bielszy
a cukier słodszy
lato jaśniało słońcem
i zapachem maciejki
dom rodzinny
pachniał chlebem
a rytm życia
wyznaczały pory roku
gdzie Bóg kazał
wschodzić słońcu
nad dobrem i złem

sięgam do głębin szuflady
pożółkłe obejrzeć albumy
wyobraźnia pozwoli
znów oddychać
lasem i słońcem
mgłą o poranku
usłyszeć pianie koguta
skrzyp żurawia studziennego
i ciepłe nawoływania
utrudzonej codziennością
matki

wrócić

zawłaszczyć na zawsze
chwile minione
zapomnieć o bólu
i troskach codziennych
oddychać
trwać
………
dobrze jest żyć
i marzyć