DOMINIKA

Dominika z miasta Błonie
czytać lubi wiersze
Duszko Miła
powiedz zaraz
co chcesz czynić jeszcze
siądź w milczeniu
zamknij oczy
i podumaj trochę
zastanów się też nad życiem
popatrz prawdzie w oczy
jednak nie płacz
nie kontempluj
bo rozboli serce
śmiej się
wesel
i żyj chwilą
no i czytaj wiersze