DUSZĘ BLIŹNIACZĄ SPOTKAĆ

Cisza
nie trzeba słów wielu
tęsknię
za otwartością serca
bez zakłamania
iluzji
i udawania
duszę bliźniaczą
mądrością otuloną
spotkać chcę
poczuć przestrzeń
wolną
od hałasu cudzych opinii
nie potrzebuję
słów zbędnych
cała prawda
zawarta jest czasem
w naszym milczeniu