EKTOPLAZMA

Zszyć rozprute
i uprać brudne
zjeść kolację świtem
podobnym
do zmierzchu

nierealne postacie
z przeszłości
przychodzą niespodziewanie
w szarym blasku ektoplazmy
pomiędzy nocą
a dniem następnym

czasem wszystko
co niepewne
i niedopowiedziane
szalę życia przeważa

wikipedia – Ektoplazma jest to popularna nazwa bio-energii wydzielanej przez organizmy. Nie ma jednak potwierdzenia, że ektoplazma istnieje.