GABINET LUSTER

W gabinecie luster
spektakl trwa
oglądam
swoje życie
wzdłuż i wszerz
odbija się w nim
także twoje
nasze jest pomiędzy
czas zmagań z obrazem
kończy się
na próżno chcesz
udoskonalać
swoje wizje
nie mam czasu
na walkę
przeważa chęć bycia
być dla innych
i siebie
oni
to my sami
odbici
w pokracznych kryształach
krzywych zwierciadeł
iluzja w gabinecie luster trwa