IMPROWIZACJA

Pozostawiłam pod strzechą
obyczajowość
o cechach metronomu
skwary posucha
śniegi roztopy i deszcze
ważniejsze były dla mnie
niż czas obecny
który zegar wyznacza
cała reszta
to już tylko improwizacja