MATRIX

Mój mały świat
przestrzeń moja
wszystko co wokół
niejednoznaczne się stało
pogmatwane
i bez sensu
próbuję z trudem
trawić kolejne dni
jak długo jeszcze
szukać można
wzruszeń
w świecie nierzeczywistym
co dzieje się dzisiaj
daleko czy blisko
przestało cieszyć
nie wiem jak ukoić
nienazwane tęsknoty
zaspokoić pragnienia
matrix ?

Tł. – wikipedia – matrix – matryca, macierz