MIRAŻE

Skradam się
brzegiem życia
uchylam
drzwi duszy
wpuszczam
promień słońca
nasłuchuję
szumu serca
wspomnienia
przesypuję
jak ziarna piasku
nie rozumiejąc
przypływu trosk
i odpływu marzeń
niespełnionych