MODLITWA II

Panie
siłą mnie natchnij
udźwignąć chcę
moje przeznaczenie
myśli mi daj
które powiodą
do wolności istnienia
spokojem mnie obdarz
by duszy ból złagodził
daj zdrowie i szczęście
ciepła odrobinę
radością mnie otul
w dłonie światło włóż
i jeszcze
proszę
ciszy trochę daj
wiarę przywróć mi prawdziwą
promieniem słońca obdarz mnie
daj uśmiech dzieci
co trud wynagrodzi
wiosnę w sercu przywołaj
natchnij
myślami wiedzy prawdziwej
udźwignąć pozwól
ciężar przeznaczenia
ześlij mi anioła
co obok będzie trwał