MOJA MAMO

Patrzę
na myśli twoje
w kostycznych palcach
spracowanych dłoni
i włosach
bielszych niż śnieg
zamknięte
miłość matczyna
ukryta
w dotyku twej dłoni
tak bliska jest mi
jak poezja
nigdy nieusłyszana
moja Mamo.