NIEDOSKONAŁOŚĆ SŁOWA

Boję się niedoskonałości
moich słów
boję się
moich myśli niedościgłych
mam ciągły niedosyt
w wyrażaniu emocji i uczuć
trwa nieprzerwanie
spór wewnętrzny myśli i słów
czymże jest słowo
mój świat jest słowem
i życie jest słowem
moją myślą jest słowo
choć bardzo niedoskonałe