NIEPOKORNE TRWANIE

Klęczała w nawie bocznej
przed ołtarzem Ukrzyżowanego
prosząc o nadzieję
w milczącej świętej ciszy
słychać było
wszystkie modlitwy świata
pokorę, ból i łkanie dusz
rozmawiała z Nim
ja obok trwałam niepokornie