NIEPRZECIĘTNIE

Bywa czasem
nieprzeciętnie
wszak na jawie
miewam sny
moje ego
wciąż
gdzieś błądzi
szuka ślepo
z życia swego
ciągle drwi
zapytana
o łut szczęścia
odpowiadam z miną złą
bywa czasem
nieprzeciętnie
moje życie
to jest to