OGRZAĆ SIĘ

Wino czerwone
na stole
kawa
jeszcze gorąca
czekam
na ciebie
tutaj
wsłuchana
w szum wiatru
w okna ciemne
spoglądam
nie słyszę
twoich kroków
nie muszę
ciebie rozumieć
wzruszenia łzy gorzkie
płyną
uciszam
rozkrzyczaną duszę
serce me
trwożnie bije
głowę
położyć
na twoim ramieniu
przywołać
chwile szczęśliwe
ogrzać się
w uczuć płomieniu
uwierzyć w siebie