PERYFERIE MOCY

Bez formy i kształtu
zniewolone w ludzkim ciele
dobro i zło
trwa niezmiennie
karmione iluzją życie
złożone z drobnych chwil
rozedrganych doświadczeniami
więźnie
w czeluściach duszy
wszechświat
złożony z labiryntów
małych ludzkich światów
nie próbuje formować
naszych doznań
tylko mądrość natury
nakazuje poznawać
barwy i dźwięki
szukać esencji bytu
złotą nicią życia
splątani
zniewoleni na małą chwilę
podążamy wespół
ku mądrości poznania
meandrów szczęścia
wewnątrz serc naszych
słoneczna strona źródła mocy
jest jeszcze przed nami