PEWNE JEST TYLKO JEDNO

Oczekiwania
źle odczytane
martwią
tęsknota
rodzi niepokój
niedomówienia
zaszczepiają zazdrość
tworzą się stany nerwowe
pełne niedomówień
i oskarżeń
zniecierpliwienie
budzi nieporozumienia
żal i smutek
gdzie jest zakres
poziomu potrzeb
oczekiwań wzajemnych
uczuć
warunkujących zaufanie
pewne jest tylko jedno
że kocham cię