POCZUĆ CZAS

Chcę poczuć
jak
w świecie odrealnionym
powoli
płynie czas
proszę
pokaż
gdzie dotknąć
jak zwolnić
tempo dnia
aby znów
cieszyć się
życiem