PRZEDOSTATNI ROZDZIAŁ

W mgle jesiennej

skryję
marzeń swoich wiele
opowieści nasze
w babie lato
wplączę
życie malowane
pasteli barwami
powierzę wieczności
uwolnię emocje
będę chwilą żyć