PUSTKA

Już tylko pustka
pozostała
we mnie
ucichła nagle
niepowtarzalna melodia
serca
drżących dłoni
wyjątkowej czułości
i nadziei
czas
nieprzejednany
nigdy nie czeka
boli świadomość
ciągłego przemijania
przestałam już być
dzieckiem
dlaczego ubywa mnie
tak szybko