SŁOWA NIEME

Trudne słowa o smaku piołunu
spadły wraz z goryczą
na dno szklanki
z resztkami mętnej cieczy
w mroku ciemnej nocy
szary rozmyty makijaż
zaciera kontury
zmęczonej twarzy
trudne chwile
miedzy mną
a tobą
to nasze przemijanie
puste nieme słowa
snują się
w obłokach spalonych cygar
naszego życia