SŁOWO

Jedno słowo
i już
po wszystkim
po lecie po słońcu
jest chłód
milczmy lepiej
serce ściśnięte tak ciasno
krzywdę musi wytrzymać
jedno słowo tu padło
i serce pękło
jak kryształowe zwierciadło