TRWAĆ

Jestem tu
z potencjałem istnienia
duszę mam
i moje marzenia
nie chcę uciec
przed mym trwaniem
by pogrążyć się
w otchłani
utrzymać chcę
swoje istnienie
wykpić złudę
światłocieni
i pożywiać się
marzeniem
trwać
zmieniając paletę barw
mojego świata