W SERCACH OTWARTYCH

Dosięgnę ręką
nieba
w marzeniach
się zanurzę
wiatr
nadzieję niosący
we włosach rozwianych
poczuję

to nic
że lat nam przybywa
i świat
barwy swoje
zmienia
wiosnę mamy
w sercach otwartych
szarość i smutek
nas się nie ima

powiedz
my mamy po naście lat
wszak szron
we włosach
nas nie odmienia
słońce
nam świeci
w szarudze i deszczu
miłość wciąż trwa

świat wokoło
tylko się zmienia