WSPOMNIENIA UCIEKAJĄ…

Czas rozmywa wspomnienia
oddala obrazy
zdarzenia i słowa
bezlitosna pustka
panoszy się wszędzie
zaledwie kilka liter wyrytych
na korze dębu starego
pozostało po tobie
garść zasuszonych płatków róży
w pośpiechu zerwanych
z ulicznego klombu
przypomina dni minione
wspomnienia uciekają
z pamięci mojej
uchylonym oknem wyobraźni
szybują z wiatrem w obłoki
ku słońcu i gwiazdom
by wrócić
raz jeszcze
szelestem strof wierszy
w zeszycie starym zapisanych