ZACZAROWANE DWA SŁOWA

W moich marzeniach
muzykę słyszę
postrzegam życie
jak kryształ przejrzysty
między ustami
a rąk twych dotykiem
posmak dwóch słów
… dar niebios niezwykły
choć świat
swoje barwy zmienia
i czas przysłania
niezwykłość mych wzruszeń
twoje dwa słowa
jak cudna muzyka
trudne już do spełnienia
nie milkną w mych uszach
treść mojej miłości
w kilku słowach wiersza
zaledwie zapiszę
niechaj szeleszczą miarowo
wyryte w pamięci
potęgując drżenie mych ust
niezwykłością przeżyć
i ogromem wzruszeń