ANIOŁY OPIEKUŃCZE

Anioły opiekuńcze
spokojnie
niczym komety
szybują między galaktykami
serc naszych
na losy ludzkie
spoglądają z orbit niebieskich
czy dostrzegają z gwiazd nasze cierpienia