DAR NIEBA

Niebo
przysłało mi w darze
słońce gorejące
wiedzę
i nieskończoną wiarę
że wszystko
udać się
jeszcze może
poddaję się
przypływom
i odpływom losu
wola życia sprawia
że chcę iść
przed siebie
właściwą drogą
do nieskończonej radości
trwania