JASKÓŁKA

Biało czerwona róża
piękna
gorąca
w otaczającym chłodzie
niecierpliwa zapomnienia
w bólu
gasiła światła
wypatrując w ciemności
gwiazd
otaczających ją
zewsząd łakomie
one
przenikały
słodycz płatków
tuląc i kojąc
jaskółka rozbudzona
zatrzepotała skrzydłami
i ucichła
wsłuchując się
tkliwie
w ogromne
bicie dzwonu