JESIENNOŚĆ MYŚLI

Wschód słońca
staje się światem moim
odkrywa radość
mgłę z mroku odziera
tajemnica najwyższa
nieznanymi drogami los toczy
boskość dnia zmienia w noc
nieodgadnionym życie czyniąc
ogołocone z liści drzewa
konary ramion rozpięte
marzeń ludzkich szkielety
odarte z piękna
jesienność myśli moich
nabrzmiewa rysunkami
chmurnych zarysów nieba
życiodajnego słońca
życia
i ulotnych słów poezji