MODLITWA

Zdrowaś Maryjo
łaskiś pełna
błogosław moim dzieciom
modli sie kobieta
u stóp ołtarza
paciorki różanego drzewa
przesuwają sie w takt słów modlitwy
muzyka myśli matki
która kocha
błogosławionaś między niewiastami
kostyczne palce drżą
zamyśla się
dzieci
sens jej życia
błogosławiony owoc żywota
kobieta płacze
myśli niepokorne wymykają się
jak bielmo oczu
przysłaniają świat
splątane słowa modlitwy
różaniec oplata starczą dłoń
pochylone plecy
zatroskana twarz
pod twoją obronę uciekamy się
dzieci moje życie moje
naszymi prośbami nie racz gardzić
w potrzebach naszych
samotne łzy
samotny człowiek
cała szerokość miłości
i strach
myśli o przemijaniu