MOTTO

Nie chcę współistnieć
z udawaniem i hipokryzją
nie mam cierpliwości
do cynizmu
i wymagań każdej natury
nie toleruję arogancji
i nieuczciwości
tracę wolę
do zadowalania na siłę
nie chcę plotek
pomówień i konfliktów
w przyjaźni cenię
lojalność i wierność
nie tracę czasu na niezadowolenie
wierzę w świat przeciwieństw
akceptuję odmienność zdań
i ludzi
lubię robić to co lubię
i żyć po swojemu