NORMALNIE

W jesienności mojej
ciszą wypełniony
pozostaje już
mój świat cały
jest zwyczajnie
czasem
nawet nudno
przyznaję
ale tak naprawdę
nadzwyczaj normalnie