ODSUNĘ NIEPOKÓJ

Zasnę
na twoim ramieniu
odsunę niepokój
uwolnię się
od niewoli myśli złych
miłość przyszła
uśmiechem pełnym słońca
u schyłku dnia
krzyżując myśli
i pragnienia nasze
rozwijam skrzydła
podkurczone
śladów szczęścia szukam
w barwach
naszych czułości