PAMIĘC

Chwile z życia
tajemne sny
najcenniejsze słowa
gesty
czyjeś łzy
pocałunki
ręce
oczy
serca drżenie
i smak ust
sobie tylko
znanym kluczem
otwieramy
pamięci drzwi
aby dotknąć
kontemplować
zgromadzone
skarby chwil