PODARUJĘ

spojrzeniem krótkim
smutek twój wyłowię
wydobędę z duszy
ból i żałość
wielką
szeptem
łzy osuszę
wyjmę z siebie
szczęście
położę na dłoni
podaruję
Tobie
bezsilność ma zniknie
i rozgoryczenie
popatrzę ku niebu
……………………
przestanę się bać