RACZĘ SIĘ…

Raczę się pieśnią życia
zachwycona
ciszy smakowaniem
myślenia dotykiem
ulotnością zapachu
wulkany namiętności
toczą walkę
z osamotnieniem
a uczucia
z istnieniem chwili
cud milczenia
kilka niemych słów
krzyk metafor
porażka formy nad treścią
i sny oplecione marzeniami
poezja
tak wiele w niej znaczeń