SPOSÓB BUFFO

Upiory pojawiają się
o każdej porze
histeria i stan oblężenia
wybucha nagle
atakuje konwencje
przekornie i świadomie
prowokując charakter
wypowiedzi
szermierka słowna
uwielbienie dyskusji
i polemiki
poszufladkowanie statyczne
stany wyjątkowe
z agresywną postawą egzaminatora
rozbijanie zastanych układów
w rewizji słownej
wszystko jest teatrem absurdu
ułatwiającym zadania ogłupiałym
z poczuciem niedosytu
i niedokonania
irracjonalność myślenia
mówić nie można
bardziej
lub mniej naprawdę
pod warunkiem
że mówi się samą prawdę