ŻYCIE ZBYT KRÓTKIE

Z wiatrem we włosach
przemierzam bezkresny świat
nie wolno mi już
przywiązywać się
do miejsc
które kochać chcę
życie zbyt krótkie się stało