CHCĘ PISAĆ W CISZY

Myśli moje
chcę ubierać
w liryczne słowa
mgłę wspomnień
szeptem
w wierszowych
obrazach malować
grać
życia kolorami
zmieniać barwy
czekające
za szczęście nadzieję
za wspomnienia
radością skrzące
chcę pisać
bo myśli cierpliwe
w szeregu
czekają
wersami przywołam
radość wspomnień
i ciszę
wszak w ciszy
poezję najlepiej się słyszy