JAŚNIEJESZ

Kurtyna
poszła w górę
wychodzisz zza kulis
światła rampy
rzeźbią
twoje ciało
wkładają w trójwymiar
wszystkie smutki
jaśniejesz