PRZEBACZANIE

Nie wiesz
jak żyć spokojnie
poczucie winy
codziennie
drąży twoje trzewia
miażdży zmysły
i rani duszę
jak muzyka absurdalna
gwałtownie grana
powiększana echem
ciemnego lasu
jak organowe taccata
fugi d-moll Bacha
poczucie winy
stanie się gorszą karą
dla ciebie
niż powolne odchodzenie
w nieznane nikomu
galaktyki
ty wciąż nie rozumiesz
czym może być przebaczenie